Aktuality

Prodej členských známek a povolenek na rok 2020

Leden
05.01.2020      8:00-11:00 hod
12.01.2020      8:00-11:00 hod
19.01.2020      8:00-11:00 hod
26.01.2020      8:00-11:00 hod

Únor
02.02.2020      8:00-11:00 hod
09.02.2020      8:00-11:00 hod
16.02.2020      8:00-11:00 hod
23.02.2020      8:00-11:00 hod
29.02.2020      8:00-11:00 hod

Nejdůležitější změny přijaté 9. sjezdem Moravského rybářského svazu z.s. konaného 5.10.2019 s platností od 1.1.2020

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

S těmito změnami naši delegáti na 9. sjezdu NESOUHLASILI.

Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 4.10.2020 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou na ulici Strojírenská č.21 /za Penny marketem/. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 800,-Kč. Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Babáček na telefonu 739 056 627.

Sumarizace úlovků z revírů pobočného spolku Žďár nad Sázavou za rok 2018

Sumarizace úlovků za rok 2018 ke stažení na tomto odkaze nebo v sekci dokumenty.

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze konané dne 16.3.2019 ke stažení na tomto odkaze nebo v sekci dokumenty.

Prodej povolenek pro členy Českého rybářského svazu

Členové ČRS si mohou povolenky zakoupit v prodejně rybářských potřeb Sobfishing na ulici Nádražní 33 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá prodejna Gammarus). Podmínkou je předložit platný rybářský lístek a členskou legitimaci s potvrzením o splnění brigádnické povinnosti. Prodejní doba je pondělí-pátek 9:00-11:30 a 12:00-17:00, v sobotu 8:00-12:00.

Prodej povolenek a známek pro děti 8 až 15 let.

Prodej se uskuteční vždy v pátek při rybářském kroužku od 17.30 do 19.00 hodin. Probíhat to bude tak, že odevzdáte starou povolenku včetně sumáře, předložíte platný rybářský lístek a za týden v pátek se stavíte pro novou povolenku.

Školení nových členů

Školení nových členů – žadatelů o vydání prvního rybářského lístku /dospělí a mládež 16-18 let/

Školení nových členů proběhne ve dnech 15.2.2020 a 22.2.2020 v zasedací místnosti pobočného spolku na ulici Strojírenská 374/21 Žďár nad Sázavou. Zájemce o členství si v kanceláři pobočného spolku vyplní přihlášku. Zájemci obdrží písemně pozvánku s termínem a programem školení. Nový člen zaplatí při školení zápisné ve výši 1.000,-Kč a členskou známku s manipulačním poplatkem ve výši 500,-Kč. Po úspěšném složení zkoušek bude členu vystaveno „Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku“, po předložení na Městském úřadu odboru životního prostředí mu bude vystaven za úplatu rybářský lístek. Poté si člen splní své povinnosti dle Stanov Moravského rybářského svazu a může požádat o vystavení povolenky k lovu ryb na revíry Moravského rybářského svazu.


Členské příspěvky platné na rok 2020

Dospělí členi a mládež 16-18 let – členská známka s povolenkou 1.250,-Kč
Dospělí členi a mládež 16-18 let - členská známka udržovací 450,-Kč
Mládež/8-15 let/ - 200,-Kč

Zápisné/dospělí a mládež 16-18 let/ - 1.000,-Kč

Všichni členové jsou dle stanov MRS povinni zaplatit členskou známku do 29.2.2020. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu jeho členství v MRS zaniká!!!! Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1.000,-Kč.

Manipulační poplatek (za bližší podmínky) - 20,-Kč

Ceny povolenek pro členy pobočného spolku a členy ČRS pro rok 2020

Druh povolenky RočníPolovičníMěsíčníTýdenníDenníMládež do 15 let
Mimopstruhová MRS950,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč150,-Kč300,-Kč
Mimopstruhová celorepubliková3.550,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
Pstruhová MRS 1.000,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč150,-Kč300,-Kč
Pstruhová celorepubliková 3.700,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -

Ceny povolenek pro nečleny

Druh povolenky RočníMěsíčníTýdenníDenní
Mimopstruhová MRS5000,-Kč3000,-Kč1000,-Kč400,-Kč
Pstruhová MRS6000,-Kč4000,-Kč1500,-Kč600,-Kč