Aktuality

Sumarizace úlovků z revírů pobočného spolku MRS Žďár nad Sázavou za rok 2020

Sumarizace úlovků za rok 2020 ke stažení na tomto odkaze nebo v sekci dokumenty.

Výroční členská schůze

Z důvodu vládního nařízení se ruší konání výroční členské schůze dne 20.3.2021. Náhradní termín schůze bude včas oznámen.

PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK

Na základě rozhodnutí svazového výboru Moravského rybářského svazu se mimořádně pro letošní rok umožnuje zaplacení členské známky do 30.4.2021!

Prodej členských známek a povolenek na rok 2021

Duben
8.4.2021 17.00 - 18.30 hodin
22.4.2021 17.00 - 18.30 hodin
Květen
06.5.2021     17.00-18.30 hodin
20.5.2021     17.00-18.30 hodin
Červen
03.6.2021     17.00-18.30 hodin
17.6.2012     17.00-18.30 hodin

Prodej povolenek bude probíhat i v následujících měsících, termíny budou včas vyhlášeny na webových stránkách a vývěsce.

Prodej bude probíhat přes výdejní okénko kanceláře spolku za následujících podmínek:
1) v areálu spolku bude mít každý nasazenou roušku
2) budou dodržovat rozestupy 2 metry
3) členskou legitimaci a rybářský lístek vyjměte z obalu a mějte nachystané peníze - toto od Vás převezme prodejce a po vyhotovení Vám přes okénko podá zpět

Prodej povolenek a členských známek pro mládež 8-15 let.

Bližší informace Vám podá vedoucí kroužku Babáček Josef na tel. 739 056 627.

Usnesení výroční členské schůze

Usnesení výroční členské schůze konané dne 26.9.2020 ke stažení na tomto odkaze.

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze proběhne v sobotu dne 20.3.2021 v 09.00 hodin ve velkém sále Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 1190/1.

Program schůze:
Zahájení, volba mandátové a návrhové komise
Zpráva předsedy o činnosti za uplynulé období
Zpráva hospodáře, ekonoma, vedoucího mládeže a vedoucí technického odboru
Zpráva o činnosti revizní komise
Diskuze
Usnesení a závěr

Školení nových členů

Školení se uskuteční ve dnech 27.2.2021 a 6.3.2021 v zasedací místnosti pobočného spolku, ulice Strojírenská 374/21 Žďár nad Sázavou, zahájení je vždy v 8.00 hodin. Všem uchazečům, kteří si předem podali přihlášku bude poštou či emailem zaslán informační dopis. Zápisné činí 1.000,-Kč a členská známka 1.250,-Kč.

Sumarizace úlovků

Členové, kteří měli v roce 2020 koupenou povolenku jsou povinni odevzdat řádně vyplněný sumář úlovků a povolenku do 15.1.2021. Nesplnění této povinnosti má za následek nevydání povolenky na rok 2021.

Členské známky

Člen je povinen zaplatit členskou známku do 28.2.2021. Kdo tak neučiní ztrácí členství, pokud chce být dále členem musí zaplatit zápisné 1.000,- Kč. Členské známky jsou nyní dvojí. Známku ve výši 1.250,- Kč zaplatí člen, který si v daném roce koupí povolenku. Známku za 450,-Kč si zakoupí člen, který v daném roce nebude kupovat povolenku. Pokud člen má zakoupenou udržovací známku za 450,-Kč a během roku se rozhodne, že si koupí povolenku musí zaplatit novou známku za 1.250,-Kč (nelze doplatit 800,-Kč za rozdílnou cenu).

Chyba v popisu revíru Sázava 19 Pilská nádrž

Zákaz lovu ryb na levém břehu od hráze až na konec pláže je od 1.6. do 30.9. běžného roku (vyznačeno cedulemi). Bohužel při tisku Bližších podmínek došlo k chybě - mylně je uvedeno od 1.6. do 31.8. Toto není správně !!!!

Rybářský kroužek – pro děti ve věku od 8 do 15 let

Chlapci a děvčata, kteří mají zájem o lov ryb a chtějí se stát mladými rybáři jsou srdečně zváni na informační schůzku rybářského kroužku, která se uskuteční dne 2.10.2020 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou na ulici Strojírenská č.21 /za Penny marketem/. Školné za rybářský kroužek je stanoveno na 800,-Kč. Bližší informace podá vedoucí kroužku pan Babáček na telefonu 739 056 627.

Prodej povolenek pro členy Českého rybářského svazu

Členové ČRS si mohou povolenky zakoupit v prodejně rybářských potřeb Sobfishing na ulici náměstí Republiky 145/9, Žďár nad Sázavou (obchodní dům Trend 2 patro). Podmínkou je předložit platný rybářský lístek a členskou legitimaci s potvrzením o splnění brigádnické povinnosti. Prodejní doba je PO-PÁ 8:00 - 12:00 hodin a 13:00 - 17:00 hodin, SO 8:00 - 11:00 hodin. Při koupi povolenky bude účtován manipulační poplatek ve výši 50,-Kč

Členské příspěvky platné na rok 2021

Dospělí členi a mládež 16-18 let – členská známka s povolenkou 1.250,-Kč
Dospělí členi a mládež 16-18 let - členská známka udržovací 450,-Kč
Mládež/8-15 let/ - 200,-Kč

Zápisné/dospělí a mládež 16-18 let/ - 1.000,-Kč

Všichni členové jsou dle stanov MRS povinni zaplatit členskou známku do 28.2.2021. Pokud člen nezaplatí členskou známku do tohoto termínu jeho členství v MRS zaniká!!!! Členství lze obnovit zaplacením nového zápisného ve výši 1.000,-Kč.

Poplatek za Bližší podmínky na MP revíry 15,-Kč.
Poplatek za Bližší podmínky na P revíry 10,-Kč.

Ceny povolenek pro členy pobočného spolku a členy ČRS pro rok 2021

Druh povolenky RočníPolovičníMěsíčníTýdenníDenníMládež do 15 let
Mimopstruhová MRS950,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč150,-Kč300,-Kč
Mimopstruhová celorepubliková3.600,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -
Pstruhová MRS 1.000,-Kč500,-Kč650,-Kč400,-Kč150,-Kč300,-Kč
Pstruhová celorepubliková 3.700,-Kč- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -

Ceny povolenek pro nečleny

Druh povolenky RočníMěsíčníTýdenníDenní
Mimopstruhová MRS5000,-Kč3000,-Kč1000,-Kč400,-Kč
Pstruhová MRS6000,-Kč4000,-Kč1500,-Kč600,-Kč