Kroužek

Rybářský kroužek

  • Mladým rybářem se může stát dítě ve věku od 8 do 15-ti let.
  • Musí absolvovat 1 ročník rybářského kroužku a po úspěšném složení závěrečných zkoušek je mu vydána povolenka k lovu ryb.
  • Nejprve však musí /rodiče/ vyplnit přihlášku, tuto získají v kanceláři našeho pobočného spolku na ulici Strojírenská 21 ve Žďáře nad Sázavou / za Penny marketem/ a nejpozději do konce měsíce září podat vyplněnou přihlášku do kanceláře místní organizace nebo ji donést na první schůzku rybářského kroužku.
  • Kroužek probíhá od začátku měsíce října do 16.června, vždy v pátek od 17.30 do 19.00 hodin.
  • Na jaře po absolvování teoretické části chodí děti pod vedením zodpovědných vedoucích učit se lovit ryby.
  • Lov probíhá vždy v sobotu na Pilské nádrži.
  • Vedoucím rybářského kroužku je pan Josef Babáček /tel.739 056 627/, který Vám případně podá na telefonu bližší informace a jeho zástupce je Petr Beneš.