Revíry

Mimopstruhové revíry


461016 Cikhájský potok 1 - MO Žďár nad Sázavou 4 km 21 ha

Přítok Sázavy. Od začátku regulace nad rybníkem Konvent v k.ú. Ždár nad Sáz. 2 (11,0 ha) až k silničnímu mostu v obci Světnov.
K revíru patří nádrž:
1Stržv k. ú.Světnov20 ha

Úsek od začátku regulace nad rybníkem Konvent v k.ú. Žďár nad Sáz. 2 (11,0 ha) až po hráz nádrže Strž je chovný - lov zakázán. Na nádrži Strž v k. ú. Světnov (20 ha) zákaz lovu z hráze. Na revíru je povoleno pouze vyvážení bojek sloužících k lovu dravých ryb. Revír se nachází na území CHKO Žďárské Vrchy - zákaz rozdělávání ohňů a zákaz stanování mimo vyhrazené autokempingy.
Míra kapra 45-70 cm max., sumce 90 cm.
Cikhájský potok 1


461114 Oslava 8 - MO Žďár nad Sázavou 16,1 km 5,7 ha

Přítok Jihlavy. Od splavu nad Švomovým mlýnem pod obcí Radostín n. O. až ke splávku u silničního mostu v obci Sazomín, včetně části Bohdalovského potoka k soutoku s odpadem z rybníka Rendlíček. Úsek nad splávkem v obci Sazomín až po silniční most v obci Nové Veselí a všechny další přítoky Oslavy jsou chovné - lov zakázán.
Součástí revíru není nádrž na Bohdalovském potoce (16,0 ha) v k.ú. Ostrov nad Oslavou.
Oslava 8


461129 Sázava 17 - MO Žďár nad Sázavou 6 km 6 ha

Přítok Vltavy. Od druhého kamenného silničního mostu v obci Dolní Hamry až k hrázi Bránské nádrže ve Žďáře nad Sázavou 2. Potoky Hadáček a Staviště jsou chovné - lov zakázán.
Zákaz lovu ryb z oplocených pozemků v revíru.
Sázava 17 Sázava 17


461130 Sázava 18 - MO Žďár nad Sázavou 7 ha

Přítok Vltavy. Od hráze Bránské nádrže až po most na ulici Dvorská ve Žďáře nad Sázavou 2 a po silniční most Žďár nad Sázavou-Praha pod rybníkem Konvent.
K revíru patří nádrž:
1Bránskáv k. ú.Žďár nad Sázavou 27 ha

Zákaz lovu ryb z oplocených pozemků v revíru a z levého břehu od mostu na ulici Dvorská až po parkoviště před zámkem Kinských. Na revíru je povoleno pouze vyvážení bojek sloužících k lovu dravých ryb.
Sázava 18 Sázava 18


461131 Sázava 19 - MO Žďár nad Sázavou 3 km 55 ha

Přítok Vltavy. Od hráze Pilské nádrže až k hrázi Hamerského rybníka v obci Polnička. Zákaz lovu od 1. 1. do 15. 5. v zátoce pod kamenolomem Polnička cca 300 metrů od silničního mostku po obou březích (vyznačeno tabulemi) až po hráz rybníka Hamerský v obci Polnička. V době od 1.6. do 31.8. zákaz lovu na pravém břehu v úseku od hráze až na konec zátoky u autokempu dle označení v zátoce Táborská. Na revíru je povoleno pouze vyvážení bojek sloužících k lovu dravých ryb. Revír se nachází na území CHKO Žďárské Vrchy - zákaz rozdělávání ohňů a zákaz stanování mimo vyhrazené autokempingy. Zákaz lovu ryb od 1.6. do 30.9. v prostoru pláže - v terénu vyznačeno cedulemi. V měsíci duben, květen a říjen je rybář povinen v těchto prostorách brát ohled na provoz malých vodních plavidel z půjčovny loděk a také na případné plavce. Zákaz vjezdu vodních plavidel všeho druhu za úroveň instalovaných bójí v zátokách Táborská a pod kamenolomem.
Zákaz lovu ryb z oplocených pozemků v revíru. Míra kapra 45-70 cm max., sumce 90 cm.
Sázava 19 Sázava 19 Sázava 19 Sázava 19


Pstruhový revír


463057 Sázava 16 - MO Žďár nad Sázavou 24 km 12 ha

Přítok Vltavy. Od jezu továrny Horáckých škrobáren v Ronově nad Sázavou až ke kamennému silničnímu mostu v obci Dolní Hamry, včetně náhonu od jezu Horáckých škrobáren v Ronově nad Sázavou. K revíru patří Losenický potok od splavu v obci Ronov n. Sáz. až k silničnímu mostu v obci Velká Losenice. Přítoky řeky Sázavy a Losenického potoka jsou chovné - lov zakázán.
Sázava 16 Sázava 16